พิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และมอบทุนให้กับนักเรียน เรียนดี ประพฤติดี

นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะครูบุ …

วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรง …

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนคูณ)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรง …