มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู้ …

ร่วมพิธี ถอดถอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ศรี บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพพิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวย …

จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ วันปีใหม่ ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผ …

กิจกรรม “ค่ายคุรุชนคนคุณธรรม”

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำน …

ศึกษา ดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.๔ ดาว โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฏร์รังสรรค์)

การอบรมการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ( ว9/2564)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำน …