กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านบูรพา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน” ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ สร้างความเชื่อมั่นใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

Facebook โรงเรียนบ้านบูรพา

https://www.facebook.com/banburaphassk

อัลบั้ม ภาพทั้งหมด
https://www.facebook.com/pg/BanburaphaSchoolKRSSK/photos/?tab=album&album_id=2573795552868280

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบูรพา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมนำนักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน หมู่บ้านบูรพา และวัดบ้านบูรพา

เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายชวิศ จิตดี ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านบูรพา พร้อมคณะครู ได้ประชุมชี้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2562

รับตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมรับตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของโรงเรียนบ้านบูรพา ซึ่งจะเป็นแรงกำลังใจและแรง ผลักดัน ให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไป

อบรมเฝ้าระวังความปลอดภัยทางน้ำ การว่ายน้ำ และ CPR เบื้องต้น

โรงเรียนบ้านบูรพา นำนักเรียน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางน้ำ การว่ายน้ำ และ CPR เบื้องต้นโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR เบื้องต้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และหลักสูตรสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่กับนักเรียนแกนนำ ตาม โครงการให้ความรู้ ป้องกันเด็กจมน้ำ ผู้ก่อการดี ตำบลยาง ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กแกนนำนักเรียนรู้จักและสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง นายชวิศ จิตดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบูรพา กล่าวว่า ได้ส่งตัวแทนนักเรียน จำนวน 18 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนกันทรารมณ์ ใน วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยมีคุณครูประภาส เสียงหวาน คุณครุสุทธิวรรณ อภินันท์ และคุณครูพัชรี วรรณ พิมพ์ขาว เป็นครูผู้ควบคุมและดูและนักเรียน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การ
ว่ายน้ำที่ถูกต้อง และจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นต่อไป

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9    ครบรอบ 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561  เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณประดุจทรงเป็นแม่แห่งชาติ  ยกย่องพระคุณแม่และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  และให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณแม่

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบ้านบูรพา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการ ชวิศ จิตดี คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปลา ในที่สาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลจาน โรงเรียนบ้านบูรพา และชาวบ้านบูรพา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าในที่สาธารณะประโยชน์ ประจำปี 2561 ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหนองน้ำสาธารณะ ณ ห้วยโสก บ.บูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561