รับการประเมินผู็บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองรังได้ต้อนรับคณะประเมินผู้บริหารสถานศึกษา โดยการนำของท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ เข้าตรวจประเมินผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรัง

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในสถานศึกษา

ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 โดยการนำของนายรุ่งอรุณ สายสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO พยุห์ พร้อมด้วยนายอาธรณ์ หมื่นศร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าทับทัยและนายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ นำนักเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในสถานศึกษา ณ วัดป่าบุญสมบูรณ์ ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ นายพิเชษฐ ศรีคราม เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่​ 9​ สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองรัง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา​ ประชาชนชาวบ้านหนองรัง ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ​ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ณ​ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองรัง​ โดยได้รับเกียรติจากนายสรรค์ปวีร์​ วงศ์หลวง​ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรัง​ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี​ ครั้งนี้

คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันมาฆาบูชา

พยุห์แข็งแกร่งโดยเจนใหม่ (Phayu Strong By New Gen )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมเปิดเรียน 2/2561

นายสรรค์ปวีร์  วงค์หลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน 2/2561 ณ ห้องประชุม                ผู้อำนวยการฯ เวลา 09.30 น.

 

ผู้อำนวยฯ ร่วมวางพวงมาลา รัชการที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรีียนบ้านหนองรัง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านหนองรังร่วมกิจกรรมออกพรรษา

ครู พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านหนองรัง ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา ในเทศกาลตักบาตรเทโวฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม  2561 ณ วัดบ้านหนองรัง ตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียน วัด อสม.กำจัดขยะลดไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านหนองรังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ โดยทีมงาน อสม.บ้านหนองรัง ตำบลพยุห์ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหมู่บ้าน วัด และโรงเรียนเพื่อลดปัญหาและป้องกันไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน

๑๒ สิงหาเทิดไท้ พระแม่แผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยการนำของ นายรุ่งอรุณ  สายสมาน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองรัง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรัง จัดกิจกรรม ๑๒ สิงหา เทิดไท้พระแม่แผ่นดิน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองรัง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น