ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.คุณธรรม 3 ดาว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยางได้ต้อนรับคณะศ …

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรีย …

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 30 มิถุนายนา 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเก …

ถวายผ้าป่าวัดบ้านโพนยาง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพ …

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

       วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศ …

โรงเรียนศีล 5 พัฒนาคุณธรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโ …

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

         วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป. …

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโพ …

การเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ …