กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดสว่างสิริสำราญ

กิจกรรมจิตอาสา

           วันที่ 6 กันยายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโ …

รับการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิร …

ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2566 ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

           วันที่ 1 กันยายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโ …

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ของโรงเรียนในระดับกลุ่ม CEO วังหิน 1

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสา …

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO วังหิน 1

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสา …

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต1

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566  นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง …

การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่าย CEO วังหิน 1

วันที่ 24 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิ …

การอบรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

           วันที่ 23 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำ …