กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ

28/09/2560 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง คณะครู นักเรียนร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด