กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายไพชยนต์ แก้วพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ร่วมด้วยผู้กำกับและกองลูกสือจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านดินดำ และโรงเรียนบ้านผักขะ กลุ่ม CEO ยางชุมน้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทมเด๋จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชบิดาของการลูกเสือไทย การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6-8 ก.พ. 2562 นำโดยนายไพชยนต์ แก้วพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กลุ่ม CEO ยางชุมน้อย พร้อมคณะกรรรมการดำเนินงาน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 28 พฤศจิกายน 2561

นายไพชยนต์ แก้วพวง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กลุ่ม CEO ยางชุมน้อย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาและแจ้งแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า


พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายเวียงศรี  แก้วพวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านลิ้นฟ้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า CEOยางชุมน้อย

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า CEO ยางชุมน้อย

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า

อบรมโครงการหลักประกันสุขภาพ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน