ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านจอมวิทยา

โรงเรียนบ้านจอมวิทยา ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งตัวแทนการอบรมในครั้งนี้ได้ส่ง นางสาวชโลทร บุษบงก์ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรสามารถประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ของสพฐ. ที่สำคัญการเสริมทักษะด้านการเขียนข่าว เพื่อนำมาพัฒนาด้านงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อไป