ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากเขียบ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตรจ้างผู้ปฏิบัติงานตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน

ธนาคารออมสินให้บริการรับฝากเงินและเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และทุกวันศุกร์แรกของเดือน

ธนาคารออมสินให้บริการรับฝากเงินและเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เมื่อวันศุกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหมากเขียบ

1 2 4

ทดลองส่ง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหมากเขียบ จัดกิจกรรมวันออกพรรษา

ร.ร.บ้านหมากเขียบ จัดกิจกรรมวันออกพรรษา วันที่ 24 ต.ค.61 ณ โรงเรียนบ้านหมากเขียบ ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจาก อบต. และกรรมการสถานศึกษา