โครงการทักษะการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำ/สาธารณสุข

แจกกระเป๋านักเรียนโดยงบประมาณจากกองทุนการศึกษาโรงเรียน

ประเพณีก่อพระทรายข้าวเปลือก

ประเพณีก่อพระทรายข้าวเปลือก วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561

10 ก.พ.61 ประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบเงินจัดชื้ออุปกรณ์การเรียน

กีฬาสีรอบชิงชนะเลิศและพิธีเปิด

กีฬาสีและกีฬาภายในโรงเรียน 6 – 19 ธันวาคม 2560

24 พ.ย.60 พิธีถวายราชสดุดี ร.6

24 พ.ย.60 พิธีถวายราชสดุดี ร.6

17 พฤศจิกายน 2560 ผอ.ทองไข พรหมประดิษฐ์ เลี้ยงเค้กวันเกิดนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ พร้อมมอบเงินเข้ากองทุน 2,000 บาท ขอให้ท่านมีความสุขมากๆ ครับ