รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกปฐมวัย 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก นำโดยท่านสมเกียรติ งามนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ภายในชุมชน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบ และออกไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งดังกล่าว

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านหนองจิก เพื่อเตรียมงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ์ ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 นี้

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านหนองจิก เพื่อเตรียมงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ์ ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 นี้

กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ฮักแพงโนนคูณ เพื่อลูกค้ำลูกคูณ” ครั้งที่ 4

โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก นำโดย ผอ.สมเกียรติ งามนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ฮักแพงโนนคูณ เพื่อลูกค้ำลูกคูณ” ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค 62 เวลา 16.00 น. สตาร์ท ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณเข้าเส้นชัย ณ ศาลาประชาคม บ.โนนค้อ ม.1 ต.โนนค้อ
ฮักแพงโนนคูณ ลูกค้ำ ลูกคูณ เกื้อกูล กตัญญู

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ท่านสมเกียรติ งามนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก และคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา นำโดยท่านทวนทอง พงษ์จันโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว ประธานกลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ ท่านสุทธิชาติ พิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ท่านคำพร แก้ววิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) และท่านทศพร ทองแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือกขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือทำให้การประเมินประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเกียรติบัตรและเปิดป้ายโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ให้กับโรงเรียนในอำเภอโนนคูณ พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 จากนั้นได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก โดยมีพระครูปภาสสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดทักษิณธรรมนิเวศ พระอธิการชัยรัตน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองจิก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ งามนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง ชาวบ้าน นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ตลาดนัดวิชาการ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก นำโดยท่าน ผอ.ประภาษ บุรกรณ์ และคณะครู  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม 4 H สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ มีการนำกิจกรรมการแสดงวงโปงลางของนักเรียน และนำผลผลิตพรมเช็ดเท้า และไข่ไก่ จากฟาร์มไก่ไข่ของโรงเรียนมาจำหน่ายภายในงานด้วย

งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ CEOบูรพาโนนคูณ

ท่าน ผอ.ประภาษ บุรกรณ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก CEO บูรพาโนนคูณ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ CEOบูรพาโนนคูณ สพป.ศก.1 ปี2561 วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)

     

พิธีรับมอบอาคารเรียน สปช.102/26

โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร. ชอุ่ม  กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารเรียน สปช.102/26 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาเป็นประธานในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่าน ชัชวาลย์  บัวงาม ประธานกลุ่มและคณะผู้บริหารในกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้