ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมด้วยช่วยกันจัดทำผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 มิถุนายน 2561โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2561 โดยมีนายชูสิทธิ์  จิตรโชติ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงเป็นประธานในพิธีและมอบสมุดฝากเงินธนาคารออมสินให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคนที่เปิดบัญชี  จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบา อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างให้กับนักเรียนและรู้จัดการออมเพื่ออนาคตข้างหน้า

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ขอขอบพระคุณ ผอ.ดร.ชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูนสิม เป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง #21-11-62

กิจกรรมวันลอยกระทง ฝึกเรียนรู้ กระทงลอย ประดิษฐ์กระทง วันสำคัญ ฝึกประสบการณ์ตรง