การจัดสร้างสนามเด็กเล่น “1 ศตวรรษ” โรงเรียนบ้านจาน

ด้วยโรงเรียนบ้านจานได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนบ้านจาน 100 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อนำรายได้มาจัดสร้างสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจานนั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่น “1 ศตวรรษ” เป็นที่เรียบ้อยแล้ว จึงขอขอบคุณมูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล, ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเมืองดอกจาน, ศรีสุภาฟาร์มบ้านจาน, ศิษย์เก่าทุกรุ่น และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ และได้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น”1 ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ทางคณะผู้ดำเนินการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอบารมีหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ประทานพรให้กับผู้มีส่วนช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ใจพึงปรารถนา ก้าวหน้าในกิจที่ทำ นำความเจริญต่อตนเอง ครอบครัว และญาติมิตรทุกท่านเทอญ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านจาน นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมคณะลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจาน เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยมีสมรรถภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อให้เด็กได้รู้และเข้าใจความสำคัญของตน  ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีการ แสดงของนักเรียนแต่ละชั้น จับสลากลุ้นของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้มและความสนุกให้กับเด็กๆทุกคน  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษากรรมการสถานศึกษาและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมจัดงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านจาน ๑๐๐ ปี วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นวัตถุมงคลให้ศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์ และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ผู้ก่อตั้ง ครู-อาจารย์ ตลอดจนลูกศิษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และรายได้ในการเช่าบูชาวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน  ฐิตสีโล โดยศิษย์เก่าจะนำไปจัดสร้างสนามเด็กเล่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ในโอกาสนี้จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยนายเฉียบชัย  คงพุท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เป็นประธานเปิดงานและมีนายสมทัด  ผิวจันทร์ เป็นพ่อพราหมณ์ดำเนินการพิธีบวงสรวง และจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๙ น. โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานจุดเทียนชัย ประกอบพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระเถราจารย์ ๕ รูป

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านจาน  ได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้ถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อให้พี่น้องลูกเสือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2562

เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ศิริญาณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน เป็นประธานเปิดประชุม เพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านจาน  และพบปะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ตลอดทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูบุคลากรของโรงเรียนบ้านจาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และในโอกาสนี้ นายส่วง พิรุณ ผู้ปกครองนักเรียน ได้มอบธงชาติไทย จำนวน 5 ผืน ให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านจาน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยตำบลจาน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดให้มีการร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 109 ปี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านจาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ กตัญญู ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ระลึกถึงพระคุณมารดา ซึ่ง นำโดย ท่าน ผอ.สุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านจาน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงบุญคุณของครู พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน