ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วังหิน 1 นำโดยท่านผอ.ตะวันฉาย  ธนาเดชาไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาวัดหนองกันจอ กับ วัดหนองอีโต่ง กิจกรรมครั้งนี้สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างครู นักเรียน และชุมชนเป็นอย่างดี

อุไรภรณ์  บุตะเคียน  ธุรการโรงเรียน     รายงาน

                                            

 

ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

๗  กรกฏาคม  ๒๕๖๐  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนกลุ่ม CEO พยุห์ ถวายเพล ถวายต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านเปือย ตำบลพรหมสวัสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

วันที่  ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมยศ  สงโสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี   มอบหมายนายคำนวณ  ชูกลิ่น พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์แลประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  พร้อมด้วยคณะ ที่โรงเรียนบ้านพยอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จำนวน  ๕๐ เครื่อง

 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันที่5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับคุณครูราตรี จันทะพันธ์ ในโอกาสที่คุณครูได้ลาออกจากข้าราชการครู ด้วยรักและผูกพันจากเราชาวหนองม่วงหนองแวง ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ลูกๆ นักเรียน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ท่านผู้ใหญ่สุรินทร์ ศรีเมือง ผญบ.

หมู่ 12 บ้านหนองแวง ท่านผู้บริหารและคณะครู กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน โดยท่านประธานพาลี กาลพฤกษ์ และคณะ ที่มาเป็นเป็นเกียรติให้กับคุณครูราตรีในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โรงเรียนบ้านโปร่ง โรงเรียนบ้านโพนงาม ได้ดำเนินกิจกรรมทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โครงการเผยแผ่ธรรมสัญจร ปีที่ 6 ตำบลบัวน้อย

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในกลุ่มตำบลบัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการเผยแผ่ธรรมสัญจร 16 ตำบล 16 แห่ง ปีที่ 6 ประจำปี 2560 สืบสานปณิธานของพ่อ ทำดีตามคำสอนพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา โดยคณะสงฆ์อำเภอกันทรารมย์ คณะพระธรรมฑูตฝ่ายปฎิบัติการ พระนักเผยแผ่ พระธรรมวิทยากร คณะสงฆ์อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษขึ้น

กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเพลพระสงฆ์ จากวัดบ้านหนองม่วง และวัดหนองแวง เมตตาในครั้งนี้

กิจกรรมพัฒนา

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีการสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ม.ราชภัฏศรีสะเกษถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอัจฉริยะ ศรีทา อาจารย์ประจำวิชานิเทศศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นำนักศีกษาสาขานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๔ คนมาถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวที่โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาบ่ายโมงครึ่ง ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านและคณะที่มาเยี่ยมโรงเรียนของเราวันนี้