วันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านผักขะ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่่นใหญ่

38 replies on “วันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านผักขะ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่่นใหญ่”