โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง

วันที่ 10  มีนาคม  2560  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง โดย นายสมสุข สายเพชร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนชั้น ป.2 – 6  จำนวน  59 คน ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด และพิพิธภัณฑ์คางคก จังหวัดยโสธร ในวันที่ 10 มีนาคม 2560  การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

โครงการครู 5 นาที ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด กิจกรรมหน้าเสาธงแก่นักเรียน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ยางชุมน้อย

กิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่องได้นำนักเรียน คณ

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่องได้นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษไปทัศนศึกษาที่วัดสุพรรณหงส์ วัดพระธาตุเรืองรอง สวนสมเด็จฯและพิพิธภัณฑฺสัตว์น้ำ

เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามการบริหารงบประมาณ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาตรวจ ติดตามการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ปี 2560 ซึ่ง รร.ได้รับจัดสรรการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์และสนามบาสเก็ตบอล แบบ Fiba

a

การทดสอบระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบ NT การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ ให้บริการสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

การทดสอบNTชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนในตำบลหนองแก้ว คือ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว โรงเรียนบ้านโนนดั่งคุรุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนมหาราช 3 และโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม ได้สอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนตะดอบวิทยา

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมกีฬาตำบลคูบ อบต.คูบ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ

http://bankoob.ac.th/news-detail_1410_209207