แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู …

ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียน KROU YEUNG ประเทศกัมพูชาต้อนรับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนว …

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่อง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล จำนวน 20 รายการในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

🏆ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
🏆ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ 20 รายการ
#งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

พิธีเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร …