กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

พิธีเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร …

เดิน – วิ่ง 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

ขอเชิญร่วมงาน “เดิน – วิ่ง 100 ปี อนุบาลวัด …

ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเดิน-วิ่ง 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

โครงการเดิน-วิ่ง 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง กา …