9 มีนาคม 2561 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ด้วยโรงเรียนบ้านจาน โดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ครู-บุคลากร และนักเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดบ้านจานและเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 15 ปี วันละสังขาร หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะกษ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ 1 เยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีดอกเตอร์ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เยี่ยมชมโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) โดยนายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเยี่ยมชมห้องเรียนแต่ละชั้น…
…..ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาโดยตลอด บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และกล่าวชื่นชมฝากถึง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และชุมชนที่ ร่วมสละแรงกาย แรงทรัพย์ ในการพัฒนาการศึกษาอีกด้านหนึ่งด้วย
…..ขอบคุณภาพจากคุณครูศรีสุดา สุราวุธ

กิจกรรมวันมาฆบุูชา พัฒนาวัดบ้านซอย 3 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน

การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปี 2560

โรงเรียนบ้านนาดี ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2560

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.ศก.1

28/02/61 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์. นามศรี ผอ.สพป.ศก.1ให้เกียรติมานิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งในการสอบข้อสอบกลางและการจัดการเรียนการสอน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

การทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

27/02/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครูและนักเรียนไปทำบุญที่วัดบ้านเจ้าทุ่ง เนื่องในวันมาฆบูชา

การมอบทุนการศึกษา

24/02/61  รศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ มามอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และศิษย์เก่า จำนวน 9 ทุน 108,000 บาท 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้น ป.1

23/02/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งพานักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ป.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู่นอกสถานที่ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และอควาเรียม ศรีสะเกษ ได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยาลัยเกษตรนำนมสดมาเลี้ยงเด็กๆ ขอบคุณทางวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งในการประเมินครั้งนี้  ว่าที่ร้อยตรี  ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  และท่าน ศน.สำราญ  วังนุราญ  ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่าง  ขอขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่ง