วันที่ 19 พ.ค.2563 คณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดย ศน.จุลพนม ธานี, ผอ.ศานิต คำวงศ์ ประธานกลุ่มฯฟากมูลกันทรารมย์,นายบุญช่วย รอดเนียม ผอ.กลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตามสภาพปัญหารับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้คำแนะนำสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนออนไลน์

การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )

บรรยกาศการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านเทิน วันที่ 18 พ.ค. 2563

เตรียมเรียนออนไลน์ แจกแฟ้มใบงานให้กับนักเรียนระดับอนุบาล – ชั่วมัธยมศึกษาปีที่3 ที่จะเรียนในวันที่ 18 พ.ค.2563

วันที่ 16 พ.ค. 2563 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านเทิน แจกแฟ้มเอกสารใบงาน เพื่อจะเรียนออนไลน์ ในวันที่ 18 พ.ค. 2563 พร้อมทั้งสำรวจอุปการณ์การเรียนของนักเรียน และทดสอบระบบสัญญาณ ในการเรียนการสอนทางไกล DLTV

วันที่ 11 พ.ค.2563 ประชุมเตรียมการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้DLTV

คณะครูและบุคลากรทางการศึกโรงเรียนบ้านเทิน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ DLTV ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และจัดทำแฟ้มใบงานเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่29-30 ตุลาคม2562 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนบ้านเทิน ได้เตรียมความพร้อมทำความสะอาด อาคารและบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในบ้าน ช่องไทยพีบีเอส ที่โรงเรียนบ้านเทิน “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว” ทาง facebook live ที่ โรงเรียนบ้านเทิน

วันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย ช่องไทยพีบีเอส ที่ โรงเรียนบ้านเทิน “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว” ทาง facebook live

วันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ “ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว” ที่โรงเรียนบ้านเทิน

วันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส ที่ โรงเรียนบ้านเทิน “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่” และ “ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว”ทาง Facebook Live

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ณ โรงเรียนบ้านเทิน วันที่ 13 สิงหาคม 2562