ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย

ประกาศผลสอบครูธุรการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาไทย

วันที่ 19 พ.ค.2563 คณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดย ศน.จุลพนม ธานี, ผอ.ศานิต คำวงศ์ ประธานกลุ่มฯฟากมูลกันทรารมย์,นายบุญช่วย รอดเนียม ผอ.กลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตามสภาพปัญหารับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้คำแนะนำสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนออนไลน์

การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )

บรรยกาศการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านเทิน วันที่ 18 พ.ค. 2563

เตรียมเรียนออนไลน์ แจกแฟ้มใบงานให้กับนักเรียนระดับอนุบาล – ชั่วมัธยมศึกษาปีที่3 ที่จะเรียนในวันที่ 18 พ.ค.2563

วันที่ 16 พ.ค. 2563 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านเทิน แจกแฟ้มเอกสารใบงาน เพื่อจะเรียนออนไลน์ ในวันที่ 18 พ.ค. 2563 พร้อมทั้งสำรวจอุปการณ์การเรียนของนักเรียน และทดสอบระบบสัญญาณ ในการเรียนการสอนทางไกล DLTV

วันที่ 11 พ.ค.2563 ประชุมเตรียมการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้DLTV

คณะครูและบุคลากรทางการศึกโรงเรียนบ้านเทิน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ DLTV ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และจัดทำแฟ้มใบงานเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่29-30 ตุลาคม2562 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนบ้านเทิน ได้เตรียมความพร้อมทำความสะอาด อาคารและบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562