กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ณ โรงเรียนบ้านเทิน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่2 มิถุนายน2562โรงเรียนบ้านเทินจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการทำเส้นบะหมี่โดยใช้สีจากธรรมชาติ

“ทุ่งเทินโมเดล”ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านเทิน ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมกับคณะเหล่ากาชาด ท่านรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 นายโชติ บุญทน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนฯ พ.ต.อ.อุดร มณีสาย ผกก.สภ.กันทรารมย์และคณะ คณะจนท.ทหารจาก กอรมน.จ.ศรีสะเกษ นายสุพจน์ ดาวหน รก.นายอำเภอกันทรารมย์ นายอภิชาติ บุญเชิญ นายกฯอบต.บัวน้อย นายกรินทร์ทอง เวียงคำ กำนัน ต.บัวน้อย ผู้นำชุมชน ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สำรวจความเสียหาย จากกรณีโรงเรียนประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล จัดเตรียมแปลงปลูกผัก เพื่ออาหารกลางวัน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนและชุมชน