วันที่29-30 ตุลาคม2562 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนบ้านเทิน ได้เตรียมความพร้อมทำความสะอาด อาคารและบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในบ้าน ช่องไทยพีบีเอส ที่โรงเรียนบ้านเทิน “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว” ทาง facebook live ที่ โรงเรียนบ้านเทิน

วันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย ช่องไทยพีบีเอส ที่ โรงเรียนบ้านเทิน “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ”ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว” ทาง facebook live

วันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่”และ “ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว” ที่โรงเรียนบ้านเทิน

วันที่ 16 กันยายน 2562 คุณสุทธิชัย หยุ่น ทำรายการฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน ช่องไทยพีบีเอส ที่ โรงเรียนบ้านเทิน “โรงเรียนเล็กหัวใจใหญ่” และ “ห้องเรียนบะหมี่เกี๊ยว”ทาง Facebook Live

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ณ โรงเรียนบ้านเทิน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่2 มิถุนายน2562โรงเรียนบ้านเทินจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการทำเส้นบะหมี่โดยใช้สีจากธรรมชาติ

“ทุ่งเทินโมเดล”ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านเทิน ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมกับคณะเหล่ากาชาด ท่านรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 นายโชติ บุญทน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนฯ พ.ต.อ.อุดร มณีสาย ผกก.สภ.กันทรารมย์และคณะ คณะจนท.ทหารจาก กอรมน.จ.ศรีสะเกษ นายสุพจน์ ดาวหน รก.นายอำเภอกันทรารมย์ นายอภิชาติ บุญเชิญ นายกฯอบต.บัวน้อย นายกรินทร์ทอง เวียงคำ กำนัน ต.บัวน้อย ผู้นำชุมชน ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สำรวจความเสียหาย จากกรณีโรงเรียนประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย