ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี จัดโครงการสุขภาพดีชีวีสดใส ไ …

ประชุมผู้ปกครองครอบครัวคุณธรรม

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี ได้จ …