ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านบริหารจัดการขยะ วันที่ ๕ ก.ย.๖๒

เยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน นำโดยท่านผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เหตุการณ์ปกติดี

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี โดยท่าน ผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ นำนักเรียนเข้าสู่พิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และมีการประกวดวาดภาพ เรียงความ ระบายสี

๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี รณรงค์เลือกตั้ง ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน

สอบ Las ป.๒.๔.๕ ปศ.๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี ดำเนินการสอบ Las ชั้น ป.๒,๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ทำบุญตักบาตรอาคารอเมซอนโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 30 ม.ค.62

กีฬาสีภายใน หนองไฮสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคีร่วมกับ โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง โรงเรียนบ้านโพนแดงและโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำโดยท่านผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ ท่านผอ.อมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว และคณะครู มีท่านนายก อบต.หนองไฮ ท่านประยูร สุรนารถ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้