ตรวจคัดกรองโควิด-19

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน สพป.ศก.1 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิ-19 ให้กับนักเรียน คณะครู ทุกเช้าก่อนเข้าแถวโดยได้รับความร่วมมือจาก อสม.ชุมชน นางสาวออยใจ ปราบภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การดำเนินการคัดกรองโควิด-19 ของทุกๆ เช้า สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านบริหารจัดการขยะ วันที่ ๕ ก.ย.๖๒

เยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน นำโดยท่านผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เหตุการณ์ปกติดี

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี โดยท่าน ผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ นำนักเรียนเข้าสู่พิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และมีการประกวดวาดภาพ เรียงความ ระบายสี

๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี รณรงค์เลือกตั้ง ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน

สอบ Las ป.๒.๔.๕ ปศ.๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี ดำเนินการสอบ Las ชั้น ป.๒,๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ทำบุญตักบาตรอาคารอเมซอนโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 30 ม.ค.62