วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิเด็ก โดยคุณครูกิตติพงษ์ ธรรมวงษ์ศา ประธานกลุ่ม , นายธีรวัฒน์ สืบเสน และนางสาวกาญจนาภา ไชยรัตน์ ได้มามอบเครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องครัว เสื้อผ้าฯลฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา ซึ่งโรงเรียนโดยการนำของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออำนาจบุญบารมีที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ ขอจงหนุนนำส่งให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

โรงเรียนบ้านหนองเทาและชาวบ้านหนองเทาหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ขอขอบคุณค่ายเยาวชนฅนสร้างฝันร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่มาปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นเหมาะ แก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ และเสริมสร้างความอบอุ่นให้กับน้อง ๆ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมาครับ

โรงเรียนบ้านหนองเทาและชาวบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 ยินดีต้อนรับ เยาวชน ฅนสร้างฝันร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอบคุณท่านประธานกลุ่มเครือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ ผอ.ศานิต คำวงศ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมและผู้อำนวยการทุกท่านที่มาร่วมเปิดค่ายในครั้งนี้


โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอบคุณท่านประธานกลุ่มเครือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ ผอ.ศานิต คำวงศ์ ผอ.เอกวิทย์ น้อยมิ่ง โรงเรียนบ้านหนองนำ้เต้าโนนสวน และ ท่านศน.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ที่มาเยี่ยมนิเทศ ให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ มาณ. โอกาสนี้ครับ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองเทาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ และชุมชนบ้านหนองเทา เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่จะมาทำค่าย “ฅนสร้างฝันร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา เพื่อสร้างเสริมโอกาสทางความฝัน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความอบอุ่นให้กับน้อง ๆ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาครับ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเทาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

๑๓ พฤศจิกายน ๖๓ ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้น ป.๔-๕ และคุณครู ๒ ท่าน ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ณ บ้านหนองวิไล อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และขอขอบคุณโครงการดีๆ จาก อบต.เมืองน้อยครับ

เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ในชั่วโมงเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ จึงได้จัดการเรียน การสอนให้ลูกๆ นักเรียนได้ลงมือทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมจัดหาวัสดุการทำกระทงมาให้กับนักเรียน ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกดาวเรือง ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการทำกระทงได้จากการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังให้ลูกๆ นักเรียนได้เรียนรู้ในวิธีการทำกระทงขึ้นตามจินตนาการของนักเรียนเอง ไม่มีรูปแบบผูกมัด เริ่มจากวิธีทำกระทงจากต้นกล้วย และใบตองที่ทำง่ายๆ แค่ พับพับ พับ แล้วก็ติดเสร็จแล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ นักเรียนก็จะได้กระทงไว้ใช้เองในวันลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย.

๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา ได้นำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองเทา เข้าร่วมกิจกรรม “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 15 สร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน).

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ลูกๆ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๕ นำโดย นายกรวัฒนา นาคา ผอ.รร. และคุณครูผ่องศรี แก้วพิลา เข้าร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะที่ อบต.เมืองน้อย