นี่คือความสามารถและผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเทาในปีการศึกษา 2561 การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการสอบ O-NET ของนกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ระดับ เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ที่ห้องประชุมเพชร ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ จะต้องได้รับคำชื่นชม ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้แก่ ครูผ่องศรี แก้วพิลา ครูอัมภร ชราศรี ครูอริย์ธัช ทองจันทร์ ครูปฐมาวดี คำเพราะ ครูจิรศักดิ์ สืบเสน น้องปรินดา เดือนจะโป๊ะ และนักบริการที่น่ารักคือ น้าหน่อย ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้

ดำในเดือนสิงหาคม วันแม่ เก็บเกี่ยวในเดีอนธันวาคม วันพ่อ แปลงนาสาธิตให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาของเรา ตรงบริเวณเสาธง หน้าอาคารเรียนหลังใหม่ ทุกคนมีความสุข ที่ได้ลงมือปฏิบัติ อย่างน้อยทุกคนได้ประสบการณ์ตรงครับ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครอบครัวทองมาก

นำโดยคุณพ่อจิรศักดิ์ คุณแม่สมพร คุณอัจฉรา ทองมาก ได้นำขนมโดนัท มาให้ลูก ๆ นักเรียนได้ทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณอารีรัตน์ ทองมาก ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้ ขอให้อายุมั่นขวัญยืน กิจการงานเจริญรุ่งเรื่อง ร่ำรวย ร่ำรวย ครับ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหนองเทา

มีการทำบุญตักบาตรพร้อมกับการขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่อย่างเป็นทางการ มีผู้มาร่วมงานโดยเฉพาะอดีตผู้บริหารโรงเรียน ท่านไพบูลย์ คำศรี ท่านมนัส ทาระ ท่านสมจิตร สงสาร และท่านสังเวียน สูงโฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข พร้อมด้วยท่านผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะสงฆ์ มากันอย่างอบอุ่น มากหน้าหลายตา ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

บรรยากาศวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมลูกไหว้แม่โรงเรียนบ้านหนองเทา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา บางส่วนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนบ้านละทาย

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อลูกหลานบ้านหนองเทาของเราครับ ขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้

มาดูกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ของลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาของเรา ขอบคุณคณะครูทุกท่านโดยการนำของฝ่ายวิชาการและลูกนักเรียนทุกคน ขอบอกว่าเยี่ยมมากกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำมาให้นักเรียนได้ร่วม ซึ่งปรากฎว่านักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมคือได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน การกล้าแสดงออก ชื่นชมครับ

เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันพระ ครอบครัวโรงเรียนบ้านหนองเทา ประกอบไปด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนเฒ่า คนแก่ ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งถวายต้นเทียน ถวายปัจจัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรณษา ที่วัดสีปางนา บ้านหนองเทาของเรา บุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ช่วยส่งหนุนนำให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธู สาธู

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา ถวายต้นเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดบ้านหนองเทาโดยมีเจ้าคณะตำบลเมืองน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันจงช่วยผลักดันให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองเทอญ