การแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ

เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2562 รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 69 จำนวน 6 รายการ และได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้ง 6 รายการ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ตัวแทนจัดสวนถาด เด็กพิเศษ
ตัวแทนการแข่งขันจัดสวนถาด เด็กพิเศษ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมสมัย นาราษฎร์

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิด และร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สมสมัย นาราษฎร์ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ และ เพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

การประชุมกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามนโยบาย”๑ตำบล๑โรงเรียนคุณภาพ”ตำบลหนองหัวช้างอำเภอกันทรารมย์

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกลั่นกรอง “๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ” ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามนโยบาย”๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ ” ณ. โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ   ผลพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการได้คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ เป็น ๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรม ถวายราชสดุดีลูกเสือ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยการนำของท่าน ผอ.สมสมัย  นาราษฎร์ ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธิถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖ บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

12-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยการนำท่าน ผอ.สมสมัย นาราษฎร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มCEOกลางกันทรารมย์

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมสมัย นาราษฎร์ และคณะครู ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญ  ดังภาพ     

ร.ร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการเผยแผ่ธรรมสัญจร ๑๖ ตำบล ๑๖ แห่ง ปีที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมสมัย  นาราษฎร์ ได้นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเผยแผ่ธรรมสัญจร ๑๖ ตำบล ๑๖ แห่ง ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ.วัดบ้านหนองถ่ม ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ โดยได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปลูกต้นไม้ และฟังบรรยายธรรมจากพระธรรมทูต และถวายภัตตาหารเพล

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2560 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยการนำของท่าน ผู้อำนวยการสมสมัย  นาราษฏร์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย