ประกาศผลการสอบแข่งขัน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประชุมผู้บริหาร วันที่ 30 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้