กิจกรรมเดินทางไกล โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 27 มกราคม 2566 นำโดยนายนพดล จำเริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ณ กองลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

31 replies on “กิจกรรมเดินทางไกล โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ”