เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นำโดย นายนพดล จำเริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย

25 replies on “เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง”