กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา
๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑ และ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนอกสถานชุมชนนาม่องนาเมือง ที่ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมืองได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น  โดยมี นายสมเกียรติ งามนัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมืองเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้ให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยนักเรียนนาม่องนาเมืองลงนามถวายพระพรชัยมงคล แก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หลังจากนั้น ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ลูกกราบแม่ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณแม่ที่คอยเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน นักเรียนมา เมื่อกิจกรรมลูกกราบแม่เสร็จแล้ว ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนนักเรียน ปลูกต้นไม้ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 หลังกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงบ่าย ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนนาม่องนาเมือง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการดำรงชีวิต วิถีชีวิต

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสว่างมอบอุปกรณ์การเรียนและเงินสมทบอาหารกลางวันแก่นักเรียน

คณะศิษย์เก่าได้มามอบอุปกรณ์การเรียนและเงินเพื่อสมทบในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ  ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ในความอนุเคราะห์ของท่านในครั้งนี้

 

 

วันเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง…นำนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตร และถวายภัตรหารเพล ที่วัดหนองม่วง และวัดหนองแวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

รวมภาพกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านโนนแกด 2561

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดยผู้อำนวยการ วาสนา สงโสด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ ประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านโนนแกด เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และได้แสดงความรัก ความกตัญญู ต่อแม่เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการ วีระ  ศิริดำ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ได้จัดร่วมกันจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2561 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำคำ  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ และได้แสดงความรัก เคารพต่อแม่ผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันแม่” โรงเรียนบ้านจาน

โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดย ผอ.สุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติประธานในพิธีจากท่านประสิทธิ์ ศิริญาณ รอง นายก อบต.จาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยท่านเทวา จันทร์ทิพย์ ประธานสภา อบต.จาน ท่านสมทัด ผิวจันทร์ เลขานายก อบต.จาน พระอาจารย์ไพรวัลย์ เตชวโว รองเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน เลขาเจ้าคณะตำบลจาน แม่ดีเด่น ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้โรงเรียนบ้านจานจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  

 

 

          

  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพิทักษ์  พันธ์จันทร์  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิต ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา จัดพิธีลงนามถว่ายพระพรชัย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น พิธีรำลึกพระคุณแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯ นำโดยนายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิต ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา จัดพิธีลงนามถว่ายพระพรชัย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น พิธีรำลึกพระคุณแม่

พิธีรำลึกพระคุณแม่