จัดประชุมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน DMC School MIS โดย สพป.ศก.1 เป็นผู้ให้การอบรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยมี นายไสว  โสภาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  ขึ้น โดยมี นายไสว  โสภาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ  คณะครู บุคลากรฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

โรงเรียนบ้านเทิน ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมกับคณะเหล่ากาชาด ท่านรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 นายโชติ บุญทน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนฯ พ.ต.อ.อุดร มณีสาย ผกก.สภ.กันทรารมย์และคณะ คณะจนท.ทหารจาก กอรมน.จ.ศรีสะเกษ นายสุพจน์ ดาวหน รก.นายอำเภอกันทรารมย์ นายอภิชาติ บุญเชิญ นายกฯอบต.บัวน้อย นายกรินทร์ทอง เวียงคำ กำนัน ต.บัวน้อย ผู้นำชุมชน ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สำรวจความเสียหาย จากกรณีโรงเรียนประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย

พายุลมฝนต้นไม้หัก

เมื่อวันศุกร์ที่24มีนาคม  2560เวลาประมาณ  17.00 น. ได้เกิดพายุลมแรงในเขตบริเวณตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหายหลายหลังคาเรือน  ต้นไม้หักโค่นจำนวนมาก และภายในบริเวณโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง มีต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารเรียนแต่อย่างใด ขอบคุณผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู/บุคลากร  ผู้ปกครองพร้อมทั้งนักเรียนที่ช่วยกันดูแลความเรียบร้อย และได้ตัดแต่งส่วนที่หักโค่นเป็นที่เรียบร้อย…นางสาวพูนสุข  ศรีภาค์ รก. ผอ.โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

ทัศนศึกษา

โรงเรียนบ้านนาดี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำนักเรียน คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ทัศนศึกษา ณ วัดภูพร้าว เขื่อนสิรินธร และพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

         ปลูกฝังความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไหว้พระที่วัดภูพร้าว
               ชื่นชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขื่อนสิรินธร

      ชมความสวยงามของศิลปะอันทันสมัยที่พิพิธภัณฑ์ภาำวาด 3 มิติ

ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯจัดงานปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อยเป็นประธานในพิธีและมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่๒ โดยมีนายสรวิทย์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีและมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้