ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านซำโพธิ์

โรงเรียนบ้านซำโพธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในการนี้โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ ได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย 

โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 82 ปี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ