กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  1. เวลา 09.09 น.วันที่ 12 ม.ค. 2561 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นำโดยท่านผู้อำนวยการคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา คณะครู นศ.ฝึกสอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานเพลิดเพลิน พระครูปัญญาคุณสาทร เจ้าคณะตำบลหนองแก้วได้มอบรถจักรยานและพัดลม นายจันทร์ งามสุข นายก อบต.หนองแก้วและคณะได้มอบขนมและสิ่งของต่างๆ ท่านยังได้มอบรถจักรยาน 1คันและพัดลม นายดำรงค์คันทรง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและให้นักเรียนคนละ 50 บาททุกคน รวมเป็นเงิน 16,000 บาท อาจารย์กิตติธร รัตนไตรภพ ครูสมาธิสถาบันพลังจิตวัดธรรมมงคล มอบเงิน 2,000 บาท เพื่อซื้อรถจักรยานและพัดลมท่านยังได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอีกมากมาย ร้านแสงเจริญ กม.7 มอบเงิน1,000 บาทและขนม คุณหมออุมาพร โอภาสนวคุณ มอบเงิน1,000 บาทเพื่อนำเงินส่วนนี้จัดหาซื้อรถจักรยานเพิ่มอีก2คัน นอกจากนี้ หน่วยงานร้านค้าต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านได้ร่วมบริจาคเงิน ขนม เครื่องเขียน และชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 12  มกราคม  2561  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนทุกคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และขอขอบพระคุณรางวัลผู้ใหญ่ใจดี  และอาหารต่าง ๆ จากผู้ปกครองแต่ละหมุู่บ้านในเขตบริการ ที่ได้จัดทำเพื่อบุตรหลานในครั้งนี้

กิจกรรมทอดผ้าป่าข้าวเปลือก

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น.โรงเรียนบ้านคอนกาม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมเลี้ยงต้อนรับพนักงานราชการคนใหม่ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ต้อนรับปีใหม่2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2561 จับสลากของขวัญ ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่

 

การสอบ pre o-net ครั้งที่ 2

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบ pre o-net  ครั้งที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.3 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรม Happy New Year 2018 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณโรจน์ วันเลิศ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม Happy New Year 2018 โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจับฉลากของขวัญ มีการแสดงของนักเรียนและคณะครู และร่วมกันรับประทานอาหาร บรรยากาศเป็นไปสนุกสนานและอย่างอบอุ่น

การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ตำบลหนองกุง

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มบูรพาโนนคูณ

จัด การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ณ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เข้าร่วมประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จำนวน 132 คน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม โดยท่านผู้อำนวยการอิษยา พรมสามสี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมงานวันเด็ก และกิจกรรมประเพณีแพข้าวเปลือก ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ