การทดสอบNTชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนในตำบลหนองแก้ว คือ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว โรงเรียนบ้านโนนดั่งคุรุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนมหาราช 3 และโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม ได้สอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนตะดอบวิทยา

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมกีฬาตำบลคูบ อบต.คูบ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ

http://bankoob.ac.th/news-detail_1410_209207

กิจกรรมวันมาฆะบูชา 10 ก.พ.60 โรงเรียนบ้านคูบ

กิจกรรมวันครู 2560 CEO น้ำเกลี้ยง

http://bankoob.ac.th/news-detail_1410_208545

การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐

ชมรมคนรักแม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปลาข่อ ได้มามอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์่เพื่อการศึกษา จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ได้มีชมรมคนรักแม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปลาข่อ ได้มามอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์่เพื่อการศึกษา จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ         อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาข่อ ขอขอบคุณชมรมคนรักแม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปลาข่อ เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อนักเรียน และเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า

วันที่ 3 มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

9   

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 1 มีนาคม 2560  ผอ.สุรชาติ  ทอนศรี  ท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์