ร่วมแสดงนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ขอขอบคุณผู้ร่วมชมทุกท่าน ที่ได้ชื่มชน และเป็นกำลังใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ ในครั้งนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

กีฬาสีภายในกลุ่มหนองไฮเกมส์