กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านหนองเตยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีท่าน ผอ.สำนวน พุ่มไม้ภากุล เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้ที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น

โรงเรียนบ้านหนองเตย เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนบ้านหนองเตยเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง โดยโรงเรียนจัดหาตะกร้าเพื่อใส่อุปกรณ์แปรงฟัน เพื่อแปรงฟันหลังรับประทานอาหารตอนกลางวันทุกวัน

คุณมัย ทรงเครื่อง ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านหนองเตย ดำเนินการซ่อมรถจักรยานตามคำร้องความช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองเตยดำเนินการซ่อมรถจักรยานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในการเดินทางมาโรงเรียน

คุณมัย ทรงเครื่อง ช่างไม้ 4 ดำเนินการซ่อมจักรยานตามคำร้องความช่วยเหลือของผู้ปกครองนักเรียน

กีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองเตย

โรงเรียนบ้านหนองเตย  ร่วมกับโรงเรียนบ้านสะมัด และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองเตย ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเตย โดยมีท่าน สจ. สมหวัง  พุ่มไม้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยจำแนกเป็นชนิดกีฬาดังนี้คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ชาย – หญิง และกรีฑา ชาย – หญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 180 คน และได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา CEO พยุห์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเตย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเตย ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ประธานกลุ่ม CEO พยุห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO พยุห์ ร่วมกันประชุมเกี่ยวกับกีฬา สพฐ.เกมส์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติที่บุรีรัมย์ เป็นต้น

จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทร์ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

โรงเรียนบ้านหนองเตย  ได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในดอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9

งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  ดร.สมชาย  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ คือ นางรัชนิกร  พุ่มไม้ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นางสุพัฒน์  ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  การจัดแสดงมุทิตาจิตเป็นไปด้วยความอบอุ่น ด้วยแรงรัก แรงศรัทธา คุณครูทั้ง ๒ ท่าน  และขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน อาทิเช่น ท่านฉลองชัย  สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม CEO พยุห์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน   พร้อมนี้ขอขอบคุณสำหรับการแสดงของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มแม่บ้านรักสุขภาพบ้านหนองเตย ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตยขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมา ณ ที่นี้

โรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองเตย

กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล โรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองเตย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดบ้านหนองเตยในวันพระ เพื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงขั้นตอนการทำพิธีถวายเพล  และผลที่ได้ทำบุญแล้วนักเรียนมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รู้มารยาทในการไปวัด เป็นสืบทอดพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมชาย  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑ และ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑