วันครูแห่งชาติ67

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดย นายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่ม CEO. ยางชุมน้อย “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” จัดพิธีคารวะครูผู้สอนและระลึกถึงพระคุณของครู มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครอง เช่น การแข่งขันกีฬา ฉลองรื่นเริง

9 replies on “วันครูแห่งชาติ67”