วันเด็กแห่งชาติ67

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ โดยได้การสนับสนุนจาก นายมุนินทร์ แก้วคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม ผู้นำท้องถิน ผู้นำท้องที่ ชุมชน เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุข ความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” พร้อมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแจกของขวัญ กิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี การแสดง ฯลฯ

4 replies on “วันเด็กแห่งชาติ67”