กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปี 2566

       วันพฤหัสบดีที่  7  ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากร ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง เข้าสอบ        ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบวัดบ้านเขวาน้อย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้

4 replies on “กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปี 2566”