โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ได้นำนักเรียนเดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาฬสินธิ์ คือ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  พิพิธภัณฑ์สิรินธร (อุทยานโลกไดโนเสาร์) และ หอโหวต101 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย แปลกใหม่ เท่าทันโลกมากขึ้น

8 replies on “โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566”