นที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองหนองตะเคียนนำโดยผู้อำนวยการโีรงเรียน ทนายทวีศักดิ์ สังวัง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้น ณ ป้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ผลการแข่งขัน ทางโรงเรียน ได้รับรางวัลลำดับที่ 10

One reply on “การแข่งขันกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด”