วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองหนองตะเคียนนำโดยผู้อำนวยการโีรงเรียน ทนายทวีศักดิ์ สังวัง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2|2566 ในการนี้ ทางโรงเรียนได้มอบเงินค่าอุปกรณ์กรเรียน และชุดกีฬาสีขาวอีกด้วย

3 replies on “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566”