การแข่งขันกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด

นที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองหนองตะเคี …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองหนองตะเ …

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

สรุปรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 71 ร …

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนรับมอบอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน …

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน บ …

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนยินดีต้อนรับครูใหม่

นที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน บร …

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นำนักเรียนเข้ารวมอบรม โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน น …

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคีย …

วันที่ 19 สิงหาคม2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นำนักเรียนเข้าร่วม อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “เฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำ”

วันที่ 19 สิงหาคม2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นำ …

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนชนะเลิศอันดับ 1กิจกรรมตอบปัญหาสหกรณ์ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน โ …