วันที่ ๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัล ๒๓ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น ๒๗ รางวัล

13 replies on “การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑”