เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นำโดย นางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านลิงไอ เข้าร่วมงานบุญมหากฐิน โดย ร่วมกับคุณ ปรีนุช นันทรัตน์ ณ วัดสุวรรณาราม (วัดบ้านลิงไอ) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลิงไอรำต้อนรับกองกฐินที่หน้าวัด ร่วมถวายภัตตาหารและทอดถวายมหากฐิน ซึ่งมียอดที่ทางโรงเรียนนำไปสมทบบุญมหากฐินในครั้งนี้จำนวน ๒,๙๑๙ บาท ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับมอบเงินบริจาคจากทางฮ่องกงเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีคุณ ปรีนุช นันทรัตน์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

10 replies on “เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นำโดย นางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านลิงไอ เข้าร่วมงานบุญมหากฐิน โดย ร่วมกับคุณ ปรีนุช นันทรัตน์ ณ วัดสุวรรณาราม (วัดบ้านลิงไอ) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลิงไอรำต้อนรับกองกฐินที่หน้าวัด ร่วมถวายภัตตาหารและทอดถวายมหากฐิน ซึ่งมียอดที่ทางโรงเรียนนำไปสมทบบุญมหากฐินในครั้งนี้จำนวน ๒,๙๑๙ บาท ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับมอบเงินบริจาคจากทางฮ่องกงเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีคุณ ปรีนุช นันทรัตน์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท”