เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายบุญมาก  บุญศรี          ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  ณ วัดโนนสูง ต.บึงบอน          อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

4 replies on “      เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายบุญมาก  บุญศรี          ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  ณ วัดโนนสูง ต.บึงบอน          อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ”