การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร

           วันที่ 15 กันยายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในวันนี้ท่านผู้อำนวยการได้รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการประเมินนำโดยนางสาวธรรศญา  หล่าอุดม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเยี่ยมให้กำลังและประเมินอย่างกัลยาญาณมิตร

27 replies on “การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร”