กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดป่าดงมี่

           วันที่ 14 กันยายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในวันนี้ท่านผู้อำนวยการได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไปทำบุญถวายสังฆทาน ในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดป่าดงมี่ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

24 replies on “กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดป่าดงมี่”