ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 กันยายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในวันได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาหารือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมในครั้งนี้

19 replies on “ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”