เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2564 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายอาคม คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขามได้ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง เนื่องในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา พร้อมทั้งมอบหมายให้นายสิริชัย  ศรีชัย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขาม ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการในการทำหน้าที่พิธีกร  พิธีการต้อนรับและการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น