เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2564 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายอาคม คงเมือง ผ …

กิจกรรมโครงการธรรมสัญจร อำเภอกันทรารมย์ ปี 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายอาคม คงเมือง ผ …

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอาคม คงเมือง ผ …

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา  ย่างเยื …

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ศึกษาดูงาน

เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านขาม นำโดยนายอาคม คงเมือง ผู้อ …

ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายอาคม คงเมือง ผู …

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านขาม นำ …

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านขาม นำ …