กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00น. นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

15 replies on “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565”