แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วยนางรำไพ อดทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างหว้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี และโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

21 replies on “แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”