วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นำโดยนายทวีศักดิ์ สังวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน รับการประเมินจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินโครงการดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน การประเมินผ่านไปด้วยดี

16 replies on “โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนรับการประเมินโครงการดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน”